Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 1531/TB-BNV về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của bộ do Bộ Nội vụ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1531/TB-BNV   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 26/05/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 26 tháng 05 năm 2009, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 1531/TB-BNV về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của bộ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 gửi báo cáo định kỳ (tháng, quý, sáu tháng, năm) về Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 hàng tháng (báo cáo tháng), trước ngày 25 tháng cuối quý (báo cáo quý). Đối với báo cáo 6 tháng, báo cáo năm, Văn phòng Chính phủ sẽ có hướng dẫn riêng.

Về việc này, Bộ trưởng có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Tổ chức các cuộc họp giao ban tháng, quý của Bộ trước ngày 25 hàng tháng.

- Các đơn vị gửi báo cáo công tác tháng, quý về Văn phòng Bộ trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo, gửi Văn phòng Chính phủ theo đúng thời hạn yêu cầu.

84