Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 16/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp liên tịch giữa Thủ tướng Chính phủ với Thường vụ Ban Chấp hành trung ương Hội nông dân Việt Nam do Văn phòng chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 01/02/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 1/2/2002, Văn phòng chính phủ ban hành Thông báo số 16/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Phan Văn Khải tại cuộc họp liên tịch giữa Thủ tướng Chính phủ với Thường vụ Ban Chấp hành trung ương Hội nông dân Việt Nam. Cụ thể,

Chính phủ đánh giá cao những hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam luôn là một trong những đoàn thể sâu sát gắn bó với phong trào nông dân và nông thôn trong việc vận động, tổ chức động viên nông dân cả nước hăng hái tham gia thực hiện thắng lợi phong trào nông dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới theo đường lối của Đảng. Hoạt động của các cấp Hội Nông dân và phong trào nông dân trong cả nước đã có những đóng góp quan trọng, góp phần đưa nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển nhanh hơn, giữ vững ổn định chính trị và tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của đất nước.

Bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác vận động nông dân và xây dựng nông thôn mới càng quan trọng. Hội Nông dân các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động nông dân, đa dạng hoá các hình thức tập hợp nông dân, tập trung hơn nữa vào các vấn đề trọng tâm như nông dân với phong trào thi đua nâng cao năng lực sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp, nhất là chất lượng sản phẩm đủ sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế; đồng thời tích cực xây dựng đời sống văn hoá, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Hội Nông dân phối hợp cùng các chính quyền, nhất là ở cấp cơ sở xem xét, giải quyết kịp thời các khiếu kiện của nông dân.

 

90