Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 167/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 167/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 15/07/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/7/2008,  Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 167/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể,

Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa nội dung Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu theo hướng:

- Mục tiêu chiến lược của Chương trình cần được sửa lại cụ thể hơn, trọng tâm là đánh giá được mức độ tác động của biến đổi khí hậu đối với từng lĩnh vực, từng ngành và địa phương trong từng giai đoạn, xây dựng được kế hoạch có tính khả thi ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu cho từng giai đoạn ngắn hạn và dài hạn.

- Triển khai Chương trình theo hướng kết hợp nghiên cứu cùng với thực hiện các giải pháp ứng phó. Trên cơ sở các thông số dự báo về tác động của biến đổi khí hậu đã có của các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước, đầu năm 2009 hoàn thiện việc xây dựng kịch bản về biến đổi khí hậu, đặc biệt là nước biển dâng, để trên cơ sở đó các Bộ, ngành và địa phương xây dựng chương trình hành động của mình; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành tiếp tục nghiên cứu, cập nhật số liệu thường xuyên để bổ sung kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện chương trình hành động của Quốc gia và kế hoạch hành động của các Bộ, ngành, địa phương.

120