Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 172/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục – đào tạo trong quân đội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 172/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 23/07/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/7/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 172/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác giáo dục – đào tạo trong quân đội. Cụ thể,

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Quốc phòng báo cáo về công tác giáo dục – đào tạo và xây dựng hệ thống nhà trường trong quân đội, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau:

1. Trong những năm qua, công tác giáo dục và đào tạo trong quân đội đã có những bước phát triển mạnh mẽ, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ các nhà giáo; đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, đào tạo và bồi dưỡng được một số lượng lớn cán bộ lãnh đạo chỉ huy quân sự, chính trị, hậu cầu, kỹ thuật nòng cốt cho quân đội; làm tốt công tác đào tạo giúp các nước bạn; có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hệ thống nhà trường quân đội là một bộ phận quan trọng của hệ thống các cơ sở giáo dục quốc dân; đã liên tục được củng cố, mở rộng và phát triển; đội ngũ nhà giáo có trình độ cao ngày càng tăng.

Tuy nhiên, về chất lượng đội ngũ nhà giáo trong các nhà trường quân đội còn chưa thật đồng đều, hệ thống nhà trường còn chưa cân đối. Để đáp ứng yêu cầu phát triển, cần xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác đào tạo nhân lực trong quân đội, phấn đấu tăng nhanh số nhà giáo có trình độ từ tiến sĩ trở lên, tạo được sự đột phá của giáo dục đại học trong quân đội và từng bước hiện đại hóa cùng với giáo dục đại học cả nước; mở rộng sự giao lưu, hợp tác, tăng cường hội nhập quốc tế.

2. Những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo thực hiện:

- Trên cơ sở Chiến lược phát triển giáo dục của Quốc gia, Bộ Quốc phòng cần tập trung xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo trong quân đội giai đoạn đến năm 2020, có định hướng rõ về phát triển hệ thống nhà trường quân đội; đào tạo nhân lực cho quân đội và nhân lực phục vụ nền kinh tế - xã hội nói chung; tập trung xây dựng các cơ sở đào tạo đại học, trước hết là các trường đại học trọng điểm; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo trong quân đội; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếng Anh cho cán bộ quân đội và các nhà trường;

- Trong năm 2008, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để rà soát, đánh giá, quy hoạch hệ thống nhà trường quân đội; xác định rõ các ngành, lĩnh vực trọng điểm, mũi nhọn mà Quân đội cần tập trung đào tạo, những ngành, lĩnh vực cần phối hợp với hệ thống đào tạo chung của cả nước và hợp tác quốc tế. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ chỉ huy, tham mưu, khoa học, kỹ thuật trình độ cao, các chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu. Trước mắt, tập trung đầu tư xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự là trường đại học trọng điểm và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét đề án của Học viện Quân y.

88