Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 173/TB-VPCP về việc ý kiến của Ban Chỉ đạo chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 173/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 14/09/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/09/2007, VPCP đã ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP về việc ý kiến của Ban Chỉ đạo chương trình hỗ trợ kỹ thuật thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. 

Trong 6 tháng đầu năm 2007, Dự án STAR đã triển khai tích cực: Dự án đã hoàn thành các văn bản phê duyệt theo quy định, thay đổi nhân sự quản lý, xây dựng các quy chế làm việc mới, triển khai đồng loạt nhiều hoạt động hỗ trợ các Bộ, ngành theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Tuy nhiên Dự án cần lưu ý một số tồn tại sau đây:

- Nhiều hoạt động đã hoàn thành nhưng dự án chưa có báo cáo kết thúc gửi Ban Chỉ đạo theo quy định.

- Tỷ lệ giải ngân chưa đạt mức 50% của năm 2007, cần phải đẩy mạnh hơn.

- Về các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật liên quan tới nhiệm vụ xây dựng pháp luật: các cơ quan liên quan cũng như văn phòng dự án STAR - Việt Nam cần tích cực hơn nữa trong việc bám sát kế hoạch và chương trình xem xét và thông qua các văn bản pháp luật của Quốc hội để kịp thời triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt.

- Về nội dung nghiên cứu tác động của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đã hoàn thành Báo cáo đánh giá tác động về kinh tế đạt kết quả tốt, những Báo cáo đánh giá tác động về lĩnh vực pháp luật triển khai còn chậm, cần tích cực hơn.

- Về tăng cường năng lực, hỗ trợ đào tạo và tổ chức các đoàn khảo sát tại nước ngoài: mặc dù phía văn phòng dự án STAR - Việt Nam đã tích cực tìm kiếm các nguồn kinh phí hỗ trợ cho đào tạo, tuy nhiên do kinh phí có hạn nên trong năm 2007 chưa thể tổ chức các chương trình đào tạo trung hạn và dài hạn tại nước ngoài nhằm tăng cường năng lực của các cơ quan liên quan.

86