Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 179/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến vùng kinh tế trọng điểm phía nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 179/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 30/07/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/7/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại hội nghị trực tuyến vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Cụ thể,

Từ nay đến cuối năm 2008, công tác điều phối phải bám sát tinh thần chỉ đạo, đó là, tiếp tục thực hiện việc kiềm chế lạm phát, từng bước ổn định thị trường tài chính tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

- Văn phòng Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp cùng với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội nghị giao ban điều phối cấp Vùng 6 tháng một lần; chủ động tổ chức các Hội thảo, giao ban trực tuyến với các chủ đề thiết thực, cụ thể và mang tính chất liên ngành, liên vùng.

- Về xử lý ô nhiễm môi trường: cần kiên quyết hơn nữa, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các tỉnh trên từng lưu vực sông, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, lộ trình xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Về cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn: giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai các dự án và thống kê, đánh giá hiệu quả hoạt động các cơ sở đã có; đặc biệt là các cơ sở xử lý mang tính liên Vùng, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo và các địa phương tổ chức giao ban để giải quyết các vướng mắc.

- Về phát triển công nghiệp Vùng: hiện nay, phân bố một số ngành công nghiệp trong Vùng có dấu hiệu mất cân đối, giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương trong Vùng xem xét, đề xuất các giải pháp điều phối các dự án, cân đối cơ cấu công nghiệp giữa các địa phương phục vụ phát triển kinh tế toàn Vùng.

81