Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 179/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm tại cuộc họp ban chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 179/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 24/09/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24 tháng 9 năm 2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm tại cuộc họp ban chỉ đạo.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ nhằm phát triển ngành Cơ khí Bộ Công Thương cần khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và tập trung chỉ đạo thực hiện một số việc sau:

a) Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình thực hiện Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020.

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ những thành tựu đạt được và những nguyên nhân yếu kém của ngành Cơ khí giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2007, rà soát kỹ lại các dự án đầu tư thuộc 8 nhóm sản phẩm cơ khí trọng điểm, từ đó lựa chọn các dự án, sản phẩm theo nguyên tắc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2007.

b) Chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty 91, 90; các Viện Nghiên cứu cơ khí nâng cao năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tư vấn, lập dự án đầu tư; đồng thời đẩy mạnh việc tiếp thu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, đảm bảo phát triển bền vững, bảo vệ tốt môi trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu, tạo thêm nhiều sản phẩm cơ khí có khả năng cạnh tranh cao.

c) Phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn chỉnh Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ cho các dự án sản xuất sản sản phẩm cơ khí trọng điểm, theo nguyên tắc hỗ trợ đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và thông lệ quốc tế, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2007.

81