Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 179/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị giao ban về xây dựng cơ bản cho giáo dục và y tế sử dụng vốn trái phiếu chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 179/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 18/06/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18 tháng 06 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 179/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị giao ban về xây dựng cơ bản cho giáo dục và y tế sử dụng vốn trái phiếu chính phủ.

Trong thời gian tới, tập trung giải quyết một số công việc sau:

- Đến 25 tháng 6 năm 2009, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng các Giám đốc Sở liên quan phải làm việc với các chủ dự án để phân tích, đánh giá kỹ nguyên nhân việc giải ngân chậm để từ đó đề ra các biện pháp khắc phục và triển khai các dự án còn lại, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố đồng cấp trong tháng 6 năm 2009. Chậm nhất trước 31 tháng 12 năm 2009 phải khởi công xong tất cả các dự án còn lại của kế hoạch năm 2009.

- Về kế hoạch thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012: Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại để hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước 30 tháng 6 năm 2009.

- Về bổ sung kế hoạch năm 2009: để có cơ sở xem xét bổ sung, các địa phương cần sớm báo cáo việc hiệu chỉnh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, báo cáo các Bộ chuyên ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6 năm 2009.

- Về kéo dài thời gian thực hiện các dự án đầu tư, nâng cấp bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện: giao Bộ Y tế kiểm tra, xem xét đề xuất phương án cụ thể báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

82