Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 1838/TB-BNV về kết quả buổi làm việc giữa Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Bộ Nội vụ với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1838/TB-BNV   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ   Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 18/06/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18 tháng 06 năm 2009, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 1838/TB-BNV về kết quả buổi làm việc giữa Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Bộ Nội vụ với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị đã kiểm điểm tình hình thực hiện thống kê thủ tục hành chính và khẳng định, về cơ bản Bộ Nội vụ đã hoàn thành việc thống kê theo đúng yêu cầu của TCTCT. Tuy nhiên, việc thống kê còn thiếu các thủ tục hành chính sau đây:

1. Thủ tục hành chính thực hiện ở cấp Bộ:

- Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hội, chia tách, sáp nhập hợp nhất và đổi tên quỹ; thi tuyển vào ngạch công chức, viên chức; khai thác, bảo quản tài liệu lưu trữ quốc gia cho các cá nhân và tổ chức; thành lập mới, tổ chức lại, giải thể tổ chức sự nghiệp.

2. Thủ tục hành chính thực hiện ở cấp tỉnh:

- Các thủ tục về thi đua khen thưởng; thành lập hội, tổ chức phi Chính phủ; thủ tục về thi tuyển công chức, viên chức; thành lập mới, giải thể tổ chức sự nghiệp.

3. Thủ tục hành chính thực hiện ở cấp huyện, xã: Thủ tục về Thi đua, khen thưởng; khen thưởng đột xuất; thành lập mới, giải thể tổ chức sự nghiệp.

Để làm rõ về các thủ tục hành chính trên, đại diện lãnh đạo các đơn vị có liên quan đã phát biểu, kết quả cho thấy:

- Về cơ bản, các đơn vị nhất trí với danh mục các thủ tục hành chính được quy định trong các văn bản do Bộ Nội vụ tham mưu xây dựng, ban hành theo thống kê của TCTCT.

- Các thủ tục hành chính thực hiện ở cấp Bộ các đơn vị đã gửi đến TCTCT theo đúng yêu cầu là Thủ tục về thi tuyển công chức, viên chức; Thủ tục về Thi đua, khen thưởng; khen thưởng đột xuất; Thủ tục thành lập hội, tổ chức phi Chính phủ. Các thủ tục cùng loại ở cấp tỉnh, huyện, xã các đơn vị chưa thống kê vào Biểu mẫu 1 do các thủ tục này được áp dụng chung cho tất cả các cấp, chỉ khác về cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

84