Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 187/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ chủ tịch các hội nghị STOM/ATM bàn công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị STOM27 tại Đà Nẵng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 187/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 11/05/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 11 tháng 05 năm 200 Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 187/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong nhiệm kỳ chủ tịch các hội nghị STOM/ATM bàn công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị STOM27 tại Đà Nẵng.

1. Về nhân sự tham gia các nhóm công tác: đề nghị các cơ quan khẩn trương thông báo tên, chức danh các cán bộ tham gia vào các nhóm công tác để Bộ quyết định.

2. Về công tác đón/tiễn đại biểu: Giao Cục Hàng không Việt Nam là Trưởng nhóm, có trách nhiệm điều phối chung toàn bộ công tác đón/tiễn đại biểu. Lực lượng tham gia công tác đón/tiễn tại các sân bay do Cục Hàng không Việt Nam chủ động huy động và phân công nhiệm vụ. Vụ HTQT là Phó trưởng nhóm, có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp với Cục Hàng không để lên phương án chi tiết đón/tiễn các đoàn.

3. Về công tác điều phối xe: Giao Cục Đường bộ Việt Nam là Trưởng nhóm, có trách nhiệm điều phối chung mọi hoạt động liên quan tới phương tiện phục vụ đại biểu quốc tế và đại biểu Việt Nam trong thời gian diễn ra Hội nghị. Vụ HTQT là Phó trưởng nhóm, có trách nhiệm cung cấp thông tin và phối hợp với Cục Đường bộ lên phương án chi tiết điều phối xe. Tham gia nhóm điều phối xe có cán bộ của Văn phòng Bộ.

4. Về cán bộ sỹ quan liên lạc: Thống nhất thành phần huy động sỹ quan liên lạc từ các đơn vị theo như đề án. Các cán bộ sỹ quan liên lạc có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao và dưới sự điều hành của cán bộ Vụ HTQT.

5. Về công tác an ninh: Giao Vụ HTQT và Văn phòng Bộ là đầu mối liên lạc về công tác an ninh, có trách nhiệm liên hệ với Công an Thành phố Đà Nẵng để lên phương án bố trí bảo đảm an ninh, an toàn cho Hội nghị.

6. Về công tác tài chính: Giao Vụ Tài chính là Trưởng nhóm, Văn phòng Bộ là Phó trưởng nhóm. Tham gia nhóm có cán bộ của Vụ HTQT. Trưởng nhóm căn cứ vào đề nghị dự toán của Trưởng Văn phòng STOM để duyệt cấp kinh phí cho Hội nghị. Văn phòng Bộ và Vụ HTQT là đơn vị thực hiện các công tác tài chính.

7. Về công tác thông tin, tuyên truyền: Trung tâm công nghệ thông tin, Báo Giao thông vận tải và Văn phòng Bộ có trách nhiệm tìm hiểu thông tin, liên hệ với Vụ HTQT để nhận các thông tin, đăng tải và tuyên truyền về Hội nghị. Báo Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Vụ HTQT thu xếp công tác quay phim, chụp ảnh cho Hội nghị.

94