Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 192/TB-BTC về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 192/TB-BTC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 29/06/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/6/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 192/TB-BTC về việc số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 127/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2009 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính chính thông báo số dự kiến thu, chi ngân sách - nhà nước năm 2010 cho các Bộ, cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 (theo biểu đính kèm).

Căn cứ số dự kiến giao thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 được thông báo các chế độ hiện hành và các cơ chế, chính sách mới sẽ thực hiện từ năm 2010 (như đối với ngành giáo dục - đào tạo, y tế,...); các Bộ, cơ quan Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 tổ chức xây dựng, báo cáo dự toán thu, chi ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật, Chỉ thị số 756/CT-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 và Thông tư số 127/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2010.

88