Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 192/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại cuộc họp Ban chỉ đạo kiểm tra theo Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 10/9/2003 của Bộ Chính trị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 192/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Lâm
Ngày ban hành: 05/12/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 5/12/2003, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 192/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải tại cuộc họp Ban chỉ đạo kiểm tra theo Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 10/9/2003 của Bộ Chính trị. Cụ thể,

Từ nay đến hết quý I năm 2004: Tập trung kiểm tra trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 108-TB/TW ngày 14 tháng 5 năm 2003 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 03/2003/NQ-CP ngày 29 tháng 1 năm 2003 của Chính phủ và Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai.

Trong năm 2004: Tập trung chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trực tiếp về đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng đất đai ở các dự án, công trình trọng điểm, các Tổng Công ty lớn và những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm. Trong tháng 12 năm 2003, giao Văn phòng Chính phủ làm việc với Tổng Thanh tra Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để xây dựng kế hoạch, dự kiến điểm và thời gian thanh tra, kiểm tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

95