Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 20/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 31/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/1/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 20/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Cụ thể,

Về phát triển kinh tế:

- Đẩy mạnh hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng các ngành công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phát triển ngành công nghiệp, dịch vụ, phấn đấu đến năm 2010 Thành phố hình thành và phát triển các sàn giao dịch để phát triển các loại thị trường chứng khoán, thị trường sản phẩm khoa học và công nghệ, thị trường lao động...

- Tiến hành rà soát, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm (2006-2010); đối với những chỉ tiêu đạt thấp tìm nguyên nhân để có giải pháp khắc phục sát thực, cụ thể, phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2008.

Về xã hội và chăm lo đời sống nhân dân: Thành phố cần tiến hành đồng bộ các giải pháp, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh xã hội hóa các hình thức văn hóa, y tế, giáo dục, thể theo và dạy nghề. Đặc biệt quan tâm đến đời sống người lao động, nhất là trong các Khu công nghiệp tập trung, giải quyết tốt tình trạng đình công, tuyên truyền việc chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời, đúng luật nhằm đảm bảo trật tự xã hội.

86