Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 202/TB-BTC về việc điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 202/TB-BTC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 31/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/3/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 202/TB-BTC về việc điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính. Cụ thể,

Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã họp và thống nhất việc phân công phụ trách các lĩnh vực công tác và địa bàn của các đồng chí Lãnh đạo Bộ như sau:

1. Đồng chí Bộ trưởng Vũ Văn Ninh

Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các nhiệm vụ công tác của Bộ và của ngành. Quyết định và giải quyết các vấn đề có tính chất chiến lược, các cơ chế chính sách và các nhiệm vụ công tác lớn của Bộ, ngành.

2. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Công nghiệp:

Thường trực giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ hoặc Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt và ủy quyền.

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách quốc phòng, an ninh và ngân sách Đảng), đầu tư phát triển, công tác tổ chức, cán bộ ngành Tài chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác nghiên cứu khoa học, báo chí, thông tin, xuất bản, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính và công tác Văn phòng.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ I, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Đầu tư, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua Khen thưởng, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Học viện Tài chính và các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của thành phố Hà Nội, các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh miền núi phía Bắc.

3. Đồng chí Thứ trưởng Trương Chí Trung:

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác hải quan, thuế, phí và lệ phí, công tác pháp chế.

Trực tiếp phụ trách Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế.

Theo dõi và chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của các tỉnh Tây nguyên và miền Trung (từ tỉnh Thanh hóa đến tỉnh Bình Thuận).

 

104