Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 203/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 203/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 21/05/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 1 tháng 05 năm 2009, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 203/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

Về công tác chỉ đạo, điều hành

- Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức trực tiếp chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT và các cơ quan tham mưu của Bộ thực hiện công tác quản lý, điều hành Dự án đường bộ cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như đối với các dự án Bộ làm chủ đầu tư nhưng không làm thay chủ đầu tư.

- Tổng Giám đốc VEC phụ trách chung, trong thời gian này điều hành trực tiếp đối với dự án. Hội đồng quản trị VEC cần tập trung vào công tác huy động vốn để Tổng Giám đốc có thời gian điều hành, đẩy mạnh thực hiện dự án.

- Đối với các nhà thầu: Giám đốc Ban Điều hành chịu trách nhiệm trực tiếp tại công trường. Tổng Giám đốc các Tổng công ty, Công ty đại diện cho nhà thầu ký Hợp đồng phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với dự án, không phó mặc cho các đơn vị thành viên và phải có biện pháp chấn chỉnh các đơn vị thi công, huy động đủ nhân lực, thiết bị đúng với hồ sơ chào thầu để thi công đúng tiến độ, chất lượng như đã cam kết. Hàng tháng phải báo cáo kết quả giải ngân cho chủ đầu tư và Bộ Giao thông vận tải.

- Tư vấn giám sát cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình, thực hiện công tác giám sát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ; đề xuất xử lý các kiến nghị của nhà thầu nhanh chóng, kịp thời và đề xuất với chủ đầu tư biện pháp xử lý các nhà thầu chậm tiến độ. VEC phải xem xét nghiêm túc các đề xuất của tư vấn giám sát.

90