Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 204/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về các cầu đường sắt: cầu Đuống, cầu Hàm Rồng, cầu Long Biên và các dự án cầu yếu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 204/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 21/05/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 21 tháng 05 năm 2009, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 204/TB-BGTVT về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về các cầu đường sắt: cầu Đuống, cầu Hàm Rồng, cầu Long Biên và các dự án cầu yếu.

ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN CẦU YẾU ĐƯỜNG BỘ

- Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo hoàn thành dứt điểm để đưa vào sử dụng trong năm 2009 đối với các cầu yếu bước 1 giai đoạn 1 (ngoại trừ 10 cầu mới bổ sung hoàn thành vào năm 2010), rút kinh nghiệm để triển khai bước 2 của dự án.

- Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo tiến độ thực hiện và thời gian khởi công các dự án cầu yếu thuộc bước 2 giai đoạn 1 chậm nhất vào tháng 9/2009; báo cáo Bộ trưởng tình hình thực hiện các dự án cầu yếu hàng tháng. Tiến độ thực hiện các dự án cầu yếu từ 14 đến 18 tháng.

- Cục Đường bộ Việt Nam cần rút kinh nghiệm trong công tác triển khai dự án cầu yếu ở bước 1 giai đoạn 1; nghiên cứu mô hình WB4 để triển khai thực hiện bước 2 giai đoạn 1 của dự án theo hướng Ban Quản lý dự án 6 quản lý, điều hành chung, giao Sở GTVT hoặc Khu Quản lý đường bộ thực hiện dự án cầu yếu tại khu vực.

- Đối với các dự án cầu yếu giai đoạn 2: tiếp tục nghiên cứu theo hướng ODA hoặc vốn trong nước. Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương lập dự án, phối hợp với Vụ Kế hoạch Đầu tư để có kế hoạch bố trí vốn, chủ động theo hướng sử dụng vốn trong nước để đầu tư.

85