Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 211/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi họp Ban Chỉ đạo nhà nước dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 211/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 24/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24 tháng 07 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 211/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng tại buổi họp Ban Chỉ đạo nhà nước dự án trồng mới 5 triệu ha rừng.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 73/2006/QH11 cùa Quốc hội khóa XI và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu theo Nghị quyết 73/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI.

- Các ngành, các cấp tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 334/CT-TTg ngày 10/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần căn cứ quỹ đất quy hoạch sau rà soát quy hoạch 3 loại rừng, tiến hành rà soát lại các dự án 661 cơ sở, chỉ đạo thực hiện có kết quả kế hoạch trồng mới 5 triệu ha rừng đã được giao đến năm 2010 của địa phương mình. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các địa phương hoàn thành nhiệm vụ.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, lồng ghép dự án 661 với việc thực hiện các chính sách về lâm nghiệp ở 61 huyện nghèo.

- Mở rộng công tác tuyên truyền về dự án 661, công khai các chính sách đối với người dân. Tổ chức tập huấn cho các cán bộ dự án ở cấp cơ sở về việc thực hiện các chính sách mới ban hành.

2. Tiếp tục tháo gỡ về cơ chế, chính sách để đẩy mạnh việc thực hiện Dự án:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì triển khai thực hiện các nội dung công việc sau đây:

a) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các Thông tư, các quy chế chính sách hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển rừng sản xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc tiếp tục thực hiện dự án trong thời gian qua.

b) Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách giao đất lâm nghiệp, giao và khoán rừng ổn định lâu dài cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để bảo đảm rừng và đất lâm nghiệp phải có chủ cụ thể; đồng thời ban hành cơ chế chính sách khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, trong đó đặc biệt quan tâm đến các hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn có đất và tham gia trồng rừng. Cơ chế chính sách phải bảo đảm cho người dân thực sự được hưởng lợi từ rừng nhằm khuyến khích người dân quan tâm trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng lâu dài.

75