Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 215/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về dự án xây dựng cầu Gành Hào mới trên quốc lộ 1 thành phố Cà Mau (hạng mục bổ sung thuộc dự án WB3) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 215/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 23/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/5/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 215/TB-BGTVT về việc nội dung kết luận của Thứ trưởng thường trực Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp về dự án xây dựng cầu Gành Hào mới trên quốc lộ 1 thành phố Cà Mau. Cụ thể,

Dự án đầu tư xây dựng cầu Gành Hào mới trên Quốc lộ 1, địa phận TP. Cà Mau (Hạng mục bổ sung thuộc dự án WB3) đã được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 1301/QĐ-BGTVT, ngày 03/5/2008. Đến nay Tư vấn thiết kế đã lập xong hồ sơ TKBVTC, Ban QLDA1 đã trình Bộ phê duyệt hồ sơ TKBVTC. Trong quá trình thẩm định phê duyệt xuất hiện một số vấn đề. Giữa Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra, có những ý kiến chưa thống nhất. Vì vậy, Bộ đã tổ chức cuộc họp để xem xét, giải quyết các vấn đề cụ thể như sau:

1. Về lĩnh vực không thông thuyền: Giữ nguyên như Quyết định số 1301/QĐ-BGTVT, ngày 03/5/2008. Giao Ban QLDA1 tiếp tục làm việc với Cục đường sông Việt Nam, để có văn bản thỏa thuận, theo hướng giữ nguyên như tĩnh không đã duyệt, tuy nhiên có xét đến trường hợp bất khả kháng, vì vậy các trụ giữa sông (khoang thông thuyền) phải tính toán thiết kế lực va tàu vào trụ, với tải trọng tàu thiết kế 200DWT.

2. Về Sơ đồ nhịp: Bộ GTVT hoan nghênh Công ty tư vấn chương trình Châu Á – Thái Bình Dương (APECO) đã đưa ra phương án sơ đồ nhịp liên tục 7 nhịp (24,7 + 24,7 + 32 + 40 + 32 + 24,7 + 24,7m) đây là kết cấu tiên tiến, phù hợp với xu thế hiện nay, nhằm giảm chiều cao kiến trúc, đảm bảo mỹ quan tốt. Tuy nhiên xét điều kiện thực tế tại Cầu Gành Hào – TP. Cà Mau, đây là vùng mới kiến tạo, địa chất tại khu vực cầu yếu và song song với cầu Gành Hào mới có một cầu Gành Hào cũ với sơ đồ không khác biệt so với sơ đồ cầu mới đã được duyệt trong bước Dự án đầu tư. Vì vậy, hội nghị thống nhất giữ nguyên sơ đồ cầu Gành Hào mới như trong quyết định duyệt dự án với sơ đồ: 2x24,7m + (32+40+32)m + 2x24,7m, tránh những bất trắc, rủi ro xảy ra trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên để tạo sự êm thuận trong quá trình khai thác, đối với các nhịp dẫn L = 24,7m, cần nghiên cứu thêm phương án dùng dầm BTCTDƯL giản đơn và được xử lý bằng nối liên tục nhiệt phần bản mặt cầu. Giao Vụ KHCN, Cục Giám định & QLCL CTGT tham gia nghiên cứu cùng Tư vấn thiết kế.

90