Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 224/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về việc rà soát, đôn đốc các đề án quy hoạch năm 2008 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 224/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 28/05/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/5/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 224/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp về việc rà soát, đôn đốc các đề án quy hoạch năm 2008. Cụ thể,

Sau khi nghe các Cục chuyên ngành và các đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ, khó khăn vướng mắc trong triển khai các đề án quy hoạch, ý kiến của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã kết luận như sau:

1. Các Cục chuyên ngành, đơn vị tư vấn được giao xây dựng các đề án quy hoạch khẩn trương tổ chức, triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành trình Chính phủ phê duyệt theo đúng thời gian Bộ đã đăng kí với Văn phòng Chính phủ (tại văn bản số 1744/BGTVT-VP ngày 24/3/2008); rà soát để bổ sung kịp thời các đề án quy hoạch đáp ứng nhu cầu phát triển của Ngành.

2. Về các đề án quy hoạch chi tiết:

2.1. Quy hoạch phát triển GTVT đường sông Việt Nam: Cục đường sông Việt Nam khẩn trương lập báo cáo tiếp thu, giải trình, dự thảo quyết định phê duyệt trình Bộ trước ngày 30/5/2008. Trong đó tập trung làm rõ sự phù hợp quy hoạch phát triển GTVT đường sông với chiến lược phát triển GTVT Việt Nam và các quy hoạch các ngành và địa phương có liên quan, đặc biệt là sự gắn kết quy hoạch đường sông với đường biển và thủy lợi: rà soát đơn giá, mức đầu tư của các công trình trọng yếu trong quy hoạch. Vụ KHĐT lập báo cáo thẩm định trình lãnh đạo Bộ trước ngày 6/5/2008.

2.2. Quy hoạch GTVT đường bộ và các vấn đề có liên quan:

- Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ Việt Nam: Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo tư vấn có báo cáo tiến độ như sau: báo cáo đầu kỳ trong tháng 5/2008, báo cáo giữa kỳ trong tháng 7/2008 và báo cáo cuối kỳ trong tháng 8/2008.

- Quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ ven biển: Cục đường bộ Việt Nam chỉ đạo tư vấn có báo cáo tổng quan về tuyến đường, trong đó nêu rõ những luận cứ về quy mô của các tuyến đường; có báo cáo tiến độ như sau: báo cáo đầu kỳ trong tháng 5/2008, báo cáo giữa kỳ trong tháng 7/2008 và báo cáo cuối kỳ trong tháng 8/2008.

82