Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 227/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban quốc gia phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 227/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 30/07/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/7/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 227/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp thường kỳ của Ủy ban quốc gia phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng cuối năm 2009, cần tập trung triển khai một số công việc sau:

a) Bộ Y tế:

+ Nghiên cứu, thẩm định phương án sản xuất thuốc methadone trong nước của thành phố Hồ Chí Minh, đề xuất địa bàn, phương án thực hiện việc mở rộng điều trị methadone, báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia trước ngày 15 tháng 8 năm 2009;

+ Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hiệu quả chương trình thí điểm điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện tại thành phố Hà Nội, cần thiết có thể xây dựng cơ sở thí điểm điều trị methadone theo phương thức xã hội hóa.

b) Bộ Công an:

+ Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát các đề án, tiểu đề án của chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010 đã được phê duyệt nhưng chưa có kinh phí thực hiện, tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ứng kinh phí năm 2010 để thực hiện từ năm 2009;

+ Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan chuẩn bị tổng kết, đánh giá hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010, Kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến năm 2010, Kế hoạch tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới đến năm 2010 làm cơ sở xây dựng các chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy cho giai đoạn 2010 – 2015.

82