Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 229/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại hội nghị giao ban lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ ngày 18 tháng 01 năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 229/TB-BTP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Duy Lãm
Ngày ban hành: 24/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/1/2008, Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại hội nghị giao ban lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ ngày 18 tháng 01 năm 2008. Cụ thể,

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau:

1. Trong tháng 12/2007 và nửa đầu tháng 01/2008, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được phân công, các đơn vị đã tập trung cao độ cho Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008, đã trình hoặc tiếp tục hoàn thiện để trình theo tiến độ các đề án, văn bản theo kế hoạch. Với sự nỗ lực chung của các đơn vị thuộc Bộ, Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008 đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Các báo cáo trình Hội nghị, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2008 Hội nghị xác định đã bám sát hơn vào Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

2. Văn phòng Bộ phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ, Văn phòng Đảng uỷ cơ quan Bộ, các đơn vị, tổ chức đoàn thể liên quan chuẩn bị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2008 và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2007 theo hướng đổi mới, thực chất, hiệu quả, tiết kiệm.

3. Các đơn vị thuộc Bộ lên kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2008 một cách khoa học, hợp lý, thông báo sớm cho Văn phòng để bố trí lịch tham dự của Lãnh đạo Bộ. Hội nghị triển khai công tác năm 2008 của các đơn vị cần tiến hành thực chất, hiệu quả, kết hợp quán triệt tinh thần và nội dung của Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2008, Kết luận Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2008. Văn phòng Bộ chỉ đạo các Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai đồng thời toàn diện các mặt công tác, kể cả Thi hành án dân sự, luật sư và các mặt công tác khác.

84