Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 233/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung của Công ước Solas 74 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 233/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 02/06/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/6/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 233/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung của Công ước Solas 74. Cụ thể,

Cuộc họp tập trung thảo luận về các sửa đổi, bổ sung của Công ước SOLAS 74 về Hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT). Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ kết luận như sau:

1. Hoan nghênh Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Cục Hàng Hải Việt Nam chủ động tuyên truyền, phổ biến các sửa đổi, bổ sung của Công ước SOLAS 74 đến chủ tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục liên lạc với Tổ chức IMO để cập nhật các quy định và các vấn đề có liên quan đến sửa đổi, bổ sung Công ước SOLAS 74, chủ động thực hiện và phổ biến cho các tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thành lập Tổ công tác do Cục Hàng hải Việt Nam làm Tổ trưởng; Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học công nghệ, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm thành viên trong tháng 6 năm 2008 để nghiên cứu, xây dựng Đề án Thành lập Trung tâm dữ kiện LRIT quốc gia báo cáo Bộ Giao thông vận tải với các nội dung chủ yếu sau:

- Nghiên cứu, đề xuất thành lập Trung tâm dữ liệu LRIT bao gồm: sự cần thiết thành lập trung tâm, nơi đặt trung tâm, trang thiết bị và các vấn đề có liên quan trên cơ sở tận dụng tổ chức, hệ thống cơ sở hạ tầng hiện có; phạm vi vùng tiếp nhận thông tin LRIT của Việt Nam;

- Cơ quan quản lý thông tin LRIT, Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập Trung tâm LRIT;

84