• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo số 249/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 249/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 249/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 13/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Dân sự   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13 tháng 08 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 249/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan.

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến kết luận như sau:

1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là coi trọng và bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật, góp phần khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đồng thời tôn trọng quyền hưởng thụ âm nhạc của công chúng làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, tạo thuận lợi cho việc phổ biến rộng rãi các tác phẩm âm nhạc và tên tuổi của các nhạc sỹ Việt Nam ở trong nước và ra nước ngoài.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan:

a) Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc xác định tiền nhuận bút, thù lao làm cơ sở cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan và người sử dụng tác phẩm thỏa thuận khi có sử dụng tác phẩm trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích chính đáng, hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả với lợi ích công cộng trong việc phổ biến các tác phẩm góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân;

b) Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính, cơ chế thực hiện việc mua bản quyền cho các cơ quan, tổ chức nhà nước có nhiệm vụ phổ biến tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có giá trị tư tưởng, khoa học và nghệ thuật phục vụ lợi ích công cộng, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ khóa: Thông báo 249/TB-VPCP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
93068