• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo số 257/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 257/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 257/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21 tháng 08 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 257/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm nghèo.

Để có căn cứ xác thực và đề xuất các phương án điều chỉnh chuẩn nghèo phù hợp với thực tiễn, Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội cần chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan đánh giá toàn diện việc thực hiện các chính sách giảm nghèo thời gian qua; rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các chính sách giảm nghèo mới theo hướng tạo điều kiện để người nghèo phấn đấu, tự vươn lên, hạn chế tính thụ động, ỷ lại Nhà nước và cộng đồng; đồng thời cần tính toán, cân đối nguồn lực để thực hiện các cơ chế, chính sách khi chuẩn nghèo được ban hành.

a) Tổ chức nghiên cứu, hội thảo bổ sung thêm các căn cứ khoa học, cơ sở thực tiễn để đề xuất ban hành chuẩn nghèo mới; tham khảo và tính toán so sánh với chuẩn nghèo đang áp dụng của quốc tế và các nước trong khu vực; rà soát, đánh giá hiệu quả việc thực hiện các chính sách giảm nghèo hiện hành; xây dựng các phương án dự kiến chuẩn nghèo và hướng dẫn các địa phương tổ chức điều tra điểm, đánh giá mức thu nhập thực tế của dân cư, để có căn cứ và cơ sở đề xuất mức chuẩn nghèo phù hợp với thực tiễn; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các Bộ liên quan tính toán, cân đối kinh phí để thực hiện cơ chế, chính sách liên quan.

b) Trình Thủ tướng Chính phủ cho lui lại thời điểm trình ban hành chuẩn nghèo mới vào cuối năm 2009 hoặc quý I năm 2010 để có thời gian chuẩn bị thêm các căn cứ, xây dựng các phương án, đề xuất và lựa chọn chuẩn nghèo mới.

Từ khóa: Thông báo 257/TB-VPCP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
93474