• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo số 258/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2009 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 258/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 258/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 21/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21 tháng 08 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 258/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2009 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 30a từ đầu năm đến nay do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương trình bày và các báo cáo tham luận của các địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 30a trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 30a với sự tập trung đầu tư lớn đối với các huyện nghèo là thực hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các doanh nghiệp và toàn dân đối với những vùng nghèo nhất trong cả nước. Đây là thời cơ lớn để các địa phương tham gia Chương trình giải quyết cơ bản, giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương mình. Do đó, các tỉnh, huyện phải chỉ đạo quyết liệt, tập trung tổ chức triển khai đạt hiệu quả cao nhất.

2. Về các giải pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30a từ nay đến cuối năm 2009:

a) Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo là chương trình tổng thể mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng, vì vậy phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chương trình phải được triển khai đồng bộ, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân để nâng cao nhanh hơn đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện nghèo. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân ở những huyện nghèo hiểu rõ về Nghị quyết 30a không ỷ lại và phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình, góp sức cùng Đảng, Chính phủ thực hiện tốt Nghị quyết 30a. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh cần chỉ đạo trực tiếp, sát sao và gắn việc thực hiện Nghị quyết 30a với các chương trình, dự án khác trên địa bàn huyện.

b) Các Bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, từng bước hoàn thiện các nội dung chính sách trong đề án giảm nghèo cấp huyện; các địa phương cần năng động, sáng tạo có cách làm, bước đi phù hợp với địa phương mình và không thụ động, cầu toàn. Cần phải bố trí đủ kinh phí để rà soát lại quy hoạch sản xuất, quy hoạch dân cư làm cơ sở đầu tư có hiệu quả các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh.

Từ khóa: Thông báo 258/TB-VPCP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
93513