• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật Nhà ở

 

Thông báo số 266/TB-VPCP về kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương tại hội nghị công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 266/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 266/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 27/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27 tháng 8 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 266/TB-VPCP về kết luận của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương tại hội nghị công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra được công bố có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng đối với việc xác định các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2010 và các năm tiếp theo. Để đảm bảo cuộc Tổng điều tra đạt được mục tiêu đã đề ra, cần tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể để làm tốt các nhóm việc lớn sau:

1. Ban chỉ đạo các cấp tiếp tục phân tích, đánh giá, xử lý số liệu theo đúng phương án, kế hoạch đã đề ra, bảo đảm tháng 9 năm 2010 công bố được kết quả điều tra toàn bộ với độ chính xác cao. Để thực hiện được yêu cầu này cần phải tiếp tục thực hiện khối lượng công việc lớn, đòi hỏi tất cả các lực lượng tham gia cuộc tổng điều tra đều phải nỗ lực rất cao, sử dụng kỹ thuật hiện đại, phương pháp khoa học. Trường hợp cần bảo đảm độ tin cậy của số liệu điều tra thì tổ chức phúc tra số liệu theo đúng quy trình, quy định.

2. Ngay sau Hội nghị này có thể sử dụng các số liệu đã công bố sơ bộ để phục vụ cho công tác theo yêu cầu của từng ngành, từng lĩnh vực. Giao Tổng cục Thống kê hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương để bảo đảm tính thống nhất của việc công bố và sử dụng các số liệu này. Tránh tình trạng sử dụng ngay các số liệu tại địa phương mà chưa được phân tích, tính toán để bảo đảm độ chính xác và tin cậy cao.

3. Ban chỉ đạo Trung ương và các cấp thực hiện tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đồng thời có hình thức khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc, động viên kịp thời để hoàn thành tốt các công việc tiếp theo.

Từ khóa: Thông báo 266/TB-VPCP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
93970