• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo số 268/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về mô hình tổ chức, quản lý và cơ chế tài chính của các trung tâm học tập cộng đồng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 268/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 268/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 24/12/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 268/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về mô hình tổ chức, quản lý và cơ chế tài chính của các trung tâm học tập cộng đồng. Cụ thể

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến kết luận như sau:

1. Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Việc đẩy mạnh phát triển mạng lưới các Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn trong cả nước là rất cần thiết, phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân.

Những năm quan, được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, mạng lưới Trung tâm học tập cộng đồng đang phát triển nhanh. Đến nay, đã có hơn 76% số xã, phường, thị trấn trong cả nước thành lập Trung tâm học tập cộng đồng, gần đạt mục tiêu đặt ra đến năm 2010, trong đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010" của Chính phủ; số người tham gia học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng tăng từ 6,2 triệu lượt người vào năm 2006 lên hơn 10,2 triệu lượt người vào năm 2007. Bước đầu, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần duy trì, nâng cao chất lượng kết quả giáo dục phổ cập, xóa mù chữ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và sáng kiến kinh nghiệm trong sản xuất và cuộc sống.

Tuy nhiên, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng còn những khó khăn bất cập; mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng chưa được quy định cụ thể; chất lượng hoạt động của nhiều trung tâm chưa cao.

2. Để tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trong thời gian tới, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, sơ kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010" và xây dựng mô hình các Trung tâm học tập cộng đồng; tiếp tục chỉ đạo phát triển mạng lưới các Trung tâm học tập cộng đồng, bảo đảm thiết thực, có hiệu quả, gắn với nhu cầu thực tế; nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

b) Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành.

Từ khóa: Thông báo 268/TB-VPCP

97

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
60693