Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 271/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các dự án đầu tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 271/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 24/09/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/09/2008, Bộ Giao thông vận tải quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 271/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện các dự án đầu tư.

Các vấn đề chung:

Trong 2 tháng gần đây, tình hình giải ngân các công trình giao thông có xu hướng tốt, nhưng nhìn chung 8 tháng đầu năm thực hiện vẫn chậm so với kế hoạch. Bộ Giao thông vận tải cần rà soát cụ thể từng dự án, điều hòa, tập trung vốn cho các dự án có điều kiện giải ngân nhanh.

- Bộ Giao thông vận tải cần chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; có biện pháp nghiêm khắc đối với những người có tư tưởng ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm trong xử lý công việc; nâng cao chất lượng quản lý dự án của các Cục, các Ban quản lý dự án để có thể quản lý dự án một cách chuyên nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của xu thế phát triển trong giai đoạn hiện nay. Bộ cần tổ chức giao ban thường xuyên (1 tháng 1 lần) để giám sát chặt chẽ tiến độ triển khai từng dự án. Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải sẽ tổ chức họp 3 tháng 1 lần. Giao Bộ Giao thông vận tải sớm trình Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm rà soát các thủ tục về đầu tư xây dựng, thủ tục về giải phóng mặt bằng để đơn giản hóa, rút ngắn quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

- Bộ Giao thông vận tải rà soát lại các dự án BOT, nếu không triển khai được phải dừng để lựa chọn nhà đầu tư khác hoặc bố trí vốn khác để triển khai. Đối với các dự án trong danh mục gọi vốn đầu tư BOT mà chưa có nhà đầu tư, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lập Dự án đầu tư để gọi thầu.

85