Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 274/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 274/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/09/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 3 tháng 9 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 274/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp về quy hoạch xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Để triển khai có kết quả nội dung Nghị quyết trung ương VII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác quy hoạch phải đi trước một bước, làm căn cứ để triển khai các nội dung của Nghị quyết, nhất là xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới (cấp xã) phải thực hiện được nội dung: quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường theo tiêu chuẩn mới; quy hoạch phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn bản sắc văn hóa và phải phù hợp với tổ chức không gian, yêu cầu kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và sản xuất của từng vùng kinh tế, sinh thái và dân tộc; trong đó quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội phải gắn kết với quy hoạch vùng, huyện, tỉnh và ngành, bản vẽ của đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn cấp xã được thể hiện theo tỷ lệ 1/2000.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã dựa trên cơ sở tiêu chuẩn, quy chuẩn của các ngành, ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư. Đồ án phải được Hội đồng nhân dân cấp xã thảo luận và trình ủy ban nhân dân huyện phê duyệt theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ các xã xây dựng đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các xã; phấn đấu đến hết năm 2010 về cơ bản hoàn thành việc quy hoạch xây dựng nông thôn (cấp xã).

3. Các bộ, ngành có liên quan ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành có liên quan đến quy hoạch xây dựng nông thôn và phát triển nông thôn. Tiêu chuẩn, quy chuẩn phải bảo đảm yêu cầu xây dựng trước mắt và lâu dài trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

75