Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 274/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 274/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 28/12/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 274/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia. Cụ thể,

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 48/TB-VPCP ngày 19 tháng 3 năm 2007, Bộ Xây dựng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai công tác chuẩn bị đầu tư cho dự án. Giai đoạn tới cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo phân công như sau:

1. Bộ Xây dựng:

- Thẩm định dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định hiện hành;

- Làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về cơ quan thực hiện trách nhiệm làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của Công viên Hữu nghị để bảo đảm tính đồng bộ về quy hoạch, đấu nối hạ tầng kỹ thuật của Công viên Hữu nghị và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; đồng thời bảo đảm điều kiện thuận lợi, không chồng chéo trong triển khai chuẩn bị mặt bằng xây dựng và thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật;

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Không thành lập dự án riêng về trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; tất cả các nội dung chuyên môn và nhu cầu kinh phí kèm theo như sưu tầm, đào tạo..., Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập dự toán trong tổng dự án Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Cơ chế chi tiêu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Xây dựng quyết định; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện các nội dung chuyên môn này;

- Tăng cường thêm cán bộ nghiệp vụ về công tác Bảo tàng cho Ban Quản lý dự án;

- Bố trí các đơn vị, chuyên gia có đủ năng lực để thực hiện công tác lập đề cương chi tiết nội dung trưng bày, thẩm định, phê duyệt các vấn đề nội dung, dự toán trưng bày của Bảo tàng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện các công việc này;

90