Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 276/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục tại phiên họp của Hội đồng quốc gia giáo dục ngày 12 tháng 12 năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 276/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 31/12/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/12/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 276/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng Chủ tịch Hội đồng quốc gia giáo dục tại phiên họp của Hội đồng quốc gia giáo dục ngày 12 tháng 12 năm 2007. Cụ thể,

Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của các thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiều vấn đề lớn của giáo dục, từ định hướng phát triển đến chỉ đạo tổ chức thực hiện, đã được thảo luận kỹ trong các phiên họp của Hội đồng và đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp thu, đưa vào xây dựng hoạch định chiến lược, chính sách và các giải pháp phát triển giáo dục của đất nước nói chung và các quyết định cụ thể của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nói riêng.

Giao Thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục tiếp thu ý kiến các thành viên Hội đồng rút kinh nghiệm nhiệm kỳ vừa qua để bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức, bộ máy của Hội đồng, trình Thủ tướng Quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục nhiệm kỳ 2008 - 2012 phù hợp với tình hình mới nhằm tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ được giao.

82