Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 285/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 285/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 03/10/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 03/10/20008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 285/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (chủ đầu tư) báo cáo và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện:

- Lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của 2 dự án thành phần (Giảng Võ và Mễ Trì).

- Lập và phê duyệt quy hoạch 1/500 của Trung tâm Triển lãm Giảng Võ và Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì.

2. Chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan lập hồ sơ mời thầu để chọn đối tác đầu tư chiến lược trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch được duyệt, bảo đảm các điều kiện về phương án thiết kế kiến trúc, tiến độ, các lợi ích kinh tế tối đa cho Nhà nước; xác định rõ nội dung nào Nhà nước giữ 100% vốn, nội dung nào cổ phần hóa, nội dung nào tư nhân làm, phương thức Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam tham gia...

3. Đối với cơ chế quản lý Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại Mễ Trì: Giao chủ đầu tư đề xuất mô hình quản lý, trong đó nhiệm vụ là "Trung tâm Hội chợ Triển lãm cho Quốc gia" phải được bảo đảm ổn định, phương thức sản xuất kinh doanh phải rõ ràng.

4. Việc triển khai Dự án phải đảm bảo tính liên tục trong hoạt động hội chợ triển lãm của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

85