Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 294/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban lãnh đạo bộ ngày 28 tháng 01 năm 2008 do Bộ Tư pháp ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 294/TB-BTP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Duy Lãm
Ngày ban hành: 01/02/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 1/2/2008, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo số 294/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban lãnh đạo bộ ngày 28 tháng 01 năm 2008. Cụ thể,

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau:

1. Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh Đề án sắp xếp các bản tin, đặc san của các đơn vị thuộc Bộ trên tinh thần thu gọn hơn đầu mối, tiết kiệm kinh phí để tăng cường cho ngân sách dự phòng và hỗ trợ thêm cho Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cổng thông tin điện tử của Bộ, Báo Pháp luật Việt Nam (trong 6 tháng đầu năm 2008) nhằm nâng cao chất lượng tin bài, trình Lãnh đạo Bộ xem xét phê duyệt trước ngày 05/02/2008.

2. Phân công đồng chí Đinh Trung Tụng chỉ đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể có liên quan hoàn chỉnh các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá X để ban hành và triển khai thực hiện trong tháng 02/2008.

3. Bộ phận giúp việc Ban cán sự Đảng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức họp kiểm điểm Ban cán sự Đảng vào ngày 02/02/2008.

86