Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 303/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về dự trù, phân bổ và sử dụng kinh phí cho lĩnh vực phòng, chống Aids và phòng, chống ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 303/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 24/10/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/10/2008, VPCP đã ban hành Thông báo số 303/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại cuộc họp về dự trù, phân bổ và sử dụng kinh phí cho lĩnh vực phòng, chống Aids và phòng, chống ma túy. 

Về tài trợ của nước ngoài: Trong những năm qua, nhiều nước và tổ chức quốc tế đã quan tâm và có những tài trợ quý báu cho Việt Nam trong phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, hiện nay có một thực tế là nguồn tài trợ của nước ngoài chủ yếu cho lĩnh vực phòng, chống AIDS, còn lĩnh vực phòng, chống ma túy và mại dâm ít; các nhà tài trợ chủ động lựa chọn đối tác, lực chọn địa bàn, lực chọn cơ quan thực hiện, phân bổ viện trợ trực tiếp cho các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước; diện bao phủ dự án hẹp, có sự chồng chéo; định mức chi không thống nhất giữa các dự án; quy trình thẩm định, phê duyệt và ký kết chương trình dự án viện trợ chưa hài hòa giữa các quy định, thủ tục trong nước và quy định của các nhà tài trợ nên thời gian xây dựng dự án bị kéo dài; năng lực quản lý và thực hiện một số dự án của cán bộ từ Trung ương đến địa phương còn hạn chế nên hiệu quả thực hiện dự án chưa cao, chưa đáp ứng được tốt yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra. Đây là vấn đề cần nghiên cứu khắc phục.

Kinh phí của nhà nước (trung ương và địa phương) đầu tư cho lĩnh vực phòng, chống AIDS và phòng, chống ma túy còn hạn hẹp, nhưng đầu tư và phân bổ vẫn còn dàn trải, chưa tập trung cho các cấp cơ sở, các lực lượng trực tiếp; có nơi, có đơn vị sử dụng chưa có hiệu quả cao, chưa có sự kiểm tra, đánh giá thường xuyên và báo cáo đầy đủ theo quy định.

94