Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 308/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 308/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 30/10/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/10/2008, VPCP đã ban hành Thông báo số 308/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. 

Bộ Giao thông vận tải:

- Chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án "Xây dựng kế hoạch và phương thức thu hút, tạo nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải", thông qua Ban Chỉ đạo Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2009;

- Chủ động xây dựng đề án "Hoàn thiện về tổ chức và quản lý đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải" để triển khai thực hiện theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt những nội dung vượt thẩm quyền;

- Xây dựng "Cơ chế đặc thù áp dụng cho các dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải", thông qua Ban Chỉ đạo Nhà nước, trình Thủ tướng Chính phủ trong đầu quý I năm 2009.

Đối với các dự án, công trình hoặc các nội dung công việc cụ thể trong quá trình thực hiện đầu tư có vướng mắc nhưng vượt thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề xuất và lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

- Tăng cường công tác lãnh đạo và chỉ đạo nhằm đôn đốc để hoàn thành dứt điểm, sớm đưa vào khai thác các dự án trọng điểm và các dự án xây dựng giao thông khác có tiến độ hoàn thành vào cuối năm 2008 hoặc đầu năm 2009.

- Rà soát kết quả giải quyết các đề xuất nêu tại văn bản số 6714/BGTVT-QLXD ngày 11 tháng 9 năm 2008, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung và những vấn đề cần tiếp tục giải quyết.

93