Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 31/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Vũ Khoan tại cuộc họp Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế ngày 2/2/2004 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 13/02/2004   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

gày 13/2/2004, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 31/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Vũ Khoan tại cuộc họp Uỷ ban Quốc gia về hợp tác kinh tế ngày 2/2/2004. Cụ thể,

Trong năm 2003, việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ trên hầu hết các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đóng góp vào sự khởi sắc chung của cả nền kinh tế. Đặc biệt, đã đạt được những kết quả khá rõ nét trong các lĩnh vực như: tuyên truyền và phổ biến về chính sách của Đảng và Nhà nước về hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết về Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, đàm phán gia nhập WTO, đàm phán trong khuôn khổ thoả thuận thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp với các cam kết quốc tế, kiện toàn một bước Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, đến nay hội nhập kinh tế quốc tế còn thiếu tính chủ động, chưa có một chiến lược tổng thể về hội nhập kinh tế quốc tế với những định hướng cụ thể về thời gian, lộ trình, thị trường và đối tác thương mại. Do đó, hành động trong quá trình hội nhập còn thiếu đồng bộ, chưa kết hợp được các bước đi trong các lĩnh vực hội nhập. Yếu kém còn thể hiện trong sự thiếu phối hợp giữa nộidung đàm phán quốc tế với thực tế sản xuất, kinh doanh trong nước; giữa các mặt trận đàm phán kinh tế - thương mại quốc tế; giữa các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đàm phán.

 

87