Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 31/UBTDTT-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, ngày 7/3/2005 do Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/UBTDTT-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao   Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 13/04/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/04/2005, Ủy ban Thể dục Thể thao ban hành Thông báo số 31/UBTDTT-VP về ý kiến kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau, ngày 7/3/2005.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao Nguyễn Danh Thái đã kết luận như sau:

Tuy còn gặp nhiều khó khăn, song trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao của tỉnh Cà Mau đã có bước phát triển tốt, khá toàn diện và đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng rãi trong nhân dân, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao đạt mức trung bình của toàn quốc.Về thể thao thành tích cao, trong điều kiện kinh phí ít, trình độ huấn luyện viên còn hạn chế, song ngành Thể dục thể thao Cà Mau đã lựa chọn hướng đi đúng, đầu tư phát triển các môn thể thao phù hợp, đạt thành tích bước đầu và có đóng góp cho quốc gia. Đội ngũ cán bộ, công chức, huấn luyện viên của tỉnh đoàn kết, có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ.

Những kết quả trên đã thể hiện sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cà Mau trong việc chỉ đạo phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh, đặc biệt là trong việc triển khai Chỉ thị 17/CT-TW của Ban Bí thư trung ương Đảng khoá 9 và các chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan tới công tác thể dục thể thao.

Tuy nhiên, thể dục thể thao Cà Mau còn nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất dành cho hoạt động thể dục thể thao ở cả cấp tỉnh và cấp quận, huyện, cấp xã, phường còn rất nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng nhu cầu. Hoạt động thể dục thể thao ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Đội ngũ cán bộ thể dục thể thao của tỉnh, đặc biệt là đội ngũ huấn luyện viên, còn thiếu và hạn chế về trình độ.

84