Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 311/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long – Trưởng ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học tại cuộc họp của thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 311/TB-BGDĐT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 13/05/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/05/2009, Bộ GDDT đã ban hành Thông báo số 311/TB-BGDĐT về kết luận của Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long – Trưởng ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học tại cuộc họp của thường trực Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học. 

Tiếp tục tập hợp các tài liệu liên quan đến Luật giáo dục đại học của nước ngoài và trong nước.

Từ nay cho đến tháng 10/2009, cần tập hợp đầy đủ tư liệu phục vụ cho việc soạn thảo Luật. Trong đó tập trung vào các văn bản cốt lõi như: Nghị quyết 14, Kết luận về triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 2 Khóa VIII, Dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục; các tài liệu liên quan như: Báo cáo tại Hội nghị chất lượng giáo dục đại học, Tổng kết 10 năm các trường ngoài công lập, Báo cáo về tình hình hoạt động của đại học 2 cấp, Tổng kết 10 năm đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học…

97