Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 36/TB-VPCP về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về định hướng và những giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 23/05/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/5/2001, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 36/TB-VPCP về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về định hướng và những giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp trong tình hình mới. Cụ thể,

Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về định hướng và những giải pháp phát triển các cây trồng, vật nuôi có thị trường tiêu thụ và giải quyết việc làm cho nông dân, ý kiến phát biểu của các ngành, một số doanh nghiệp và ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có ý kiến như sau:

1. Sản xuất nông nghiệp trong những năm gần đây tiếp tục phát triển tốt, diện tích, sản lượng một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu tiếp tục tăng, việc chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp được các địa phương, hộ nông dân vận dụng có hiệu quả và có nhiều điển hình sản xuất, xuất khẩu có hiệu quả cao; tuy nhiên, thời gian gần đây giá cả nông sản xuống thấp, việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của nông dân và sức mua của toàn xã hội. Vì vậy, Nhà nước phải sớm có định hướng và các giải pháp cần thiết để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp phát triển, tiêu thụ hết sản phẩm nông nghiệp với giá có lợi cho người sản xuất, có cơ chế chính sách thiết thực hỗ trợ nông dân duy trì và tiếp tục phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.

2. Đồng ý với báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những định hướng phát triển cây, con có thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu và các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, giải quyết việc làm cho nông dân. Trên cơ sở định hướng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu xây dựng các đề án cụ thể cho từng cây, con lĩnh vực để triển khai thực hiện ngay từ năm 2001, theo hướng:

- Phải nhanh chóng quy hoạch cho việc thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng nông sản hàng hoá và khả năng cạnh tranh trong việc xuất khẩu và tiêu thụ sản phẩm.

95