Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 370/TB-BTC về việc điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 370/TB-BTC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 04/12/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 04/12/2008, BTC đã ban hành Thông báo số 370/TB-BTC về việc điều chỉnh phân công phụ trách các lĩnh vực công tác của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính. 

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp:

Thường trực giúp Bộ trưởng điều hành công tác thường xuyên của cơ quan Bộ hoặc Lãnh đạo cơ quan Bộ khi Bộ trưởng vắng mặt và ủy quyền.

Chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực quản lý nhà nước về lập, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước (bao gồm cả ngân sách quốc phòng, an ninh và ngân sách Đảng), công tác tổ chức, cán bộ ngành Tài chính, công tác thi đua khen thưởng, công tác nghiên cứu khoa học, báo chí, thông tin, xuất bản, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính và công tác Văn phòng.

Trực tiếp phụ trách: Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ I, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Vụ Thi đua Khen thưởng, Thời báo Tài chính, Tạp chí Tài chính, Nhà xuất bản Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, Học viện Tài chính và các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính.

Theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính – ngân sách của thành phố Hà Nội, các tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ.

82