Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 4224/BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho dự án “chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi việt nam, giai đoạn 2007-2011” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4224/BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 10/07/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10 tháng 7 năm 2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 4224/BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại cuộc họp bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho dự án “chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi việt nam, giai đoạn 2007-2011”.

Tại cuộc họp, Cục Chăn nuôi đã trình bày tóm tắt giới thiệu Dự án, những thuận lợi và khó khăn, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn. Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã kết luận:

1. Mặc dù tình hình triển khai thực hiện Dự án đang gặp nhiều khó khăn, nhưng cần có quyết tâm cao trong việc tìm các giải pháp để tiếp tục thực hiện Dự án giai đoạn II (2007 - 2011) theo hướng sau:

- Giữ nguyên mức trợ giá cho các hộ dân là 01 triệu đồng/01 công trình. Trong đó, nguồn vốn ODA là 425.000 đồng/1công trình và nguồn ngân sách địa phương là 575.000 đồng/1 công trình.

- Các khoản chi quản lý Dự án và triển khai cơ bản theo cơ chế 2008 trên cơ sở rà soát các khoản chi thật cần thiết và tăng tính hiệu quả thiết thực.

2. Cục Chăn nuôi phối hợp với các đơn vị trong Bộ NN&PTNT tham mưu cho Bộ thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về cơ chế và hướng dẫn các địa phương được trích làm vốn đối ứng thực hiện Dự án Khí sinh học từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường, Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các nguồn khác.

3. Cục Chăn nuôi phối hợp các đơn vị để bổ sung danh mục vốn đối ứng Dự án này vào kế hoạch từ 2009 và lập dự toán chi tiết vốn đối ứng từ ngân sách Trung ương cho 3 năm còn lại 2009 - 2011 để Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp gửi các Bộ ngành liên quan để kịp thời bố trí vốn.

88