Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 48/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ ba Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 48/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 16/02/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 16 tháng 02 năm 2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 48/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ ba Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 12 tháng 02 năm 2009.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các đại biểu dự họp trình bày quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng, phê duyệt các dự án và tình hình triển khai công tác cấp phát ngân sách thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức AI Games III, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

1. Việc triển khai một số nội dung của kế hoạch công tác được đề ra trong giai đoạn trước còn chậm, không đúng tiến độ, nhất là việc trình kế hoạch nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tổ chức AI Games III đã không thực hiện được; Trưởng ban Tổ chức AI Games III cần quan tâm, chỉ đạo tích cực thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiêm túc phê bình và kiểm điểm các đơn vị, cá nhân đã để xảy ra tình trạng chậm trễ, không bảo đảm tiến độ công việc được giao.

2. Những vấn đề cần khẩn trương thực hiện

a) Ban Tổ chức khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt các dự án AI Games III trước ngày 20 tháng 02 năm 2009; tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ Tổng mức và nguồn kinh phí đầu tư tổ chức AI Games III, trong tháng 02 năm 2009.

b) Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức AI Games III thẩm định kinh phí cho việc chuẩn bị, tổ chức AI Games III trước 20 tháng 02 năm 2009.

c) Về cơ chế đối với vận động tài trợ: Đồng ý phương thức lựa chọn một đối tác độc quyền theo hình thức chào hàng cạnh tranh; Ban Tổ chức AI Games III phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc soạn thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu nhằm bảo đảm mục đích, quyền lợi của Ban Tổ chức AI Games III.

80