Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 50/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm về một số vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 50/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/03/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/3/2002, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 50/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm về một số vấn đề liên quan đến đầu tư nước ngoài. Cụ thể,

Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm có ý kiến kết luận như sau:

1- Sau khi Chính phủ có nghị quyết 09/2001/NQ-CP ngày 28-8-2001 và Chỉ thị 19/2001/CT-TTg ngày 28-8-2001, các Bộ, ngành liên quan đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các Bộ, ngành cần tích cực triển khai tiếp các công việc được giao trong phạm vi trách nhiệm của mình, bảo đảm hoàn thành theo đúng thời hạn như đã cam kết trong quá trình làm việc với Tổ công tác. Trong quá trình triển khai có thể có những mắc mứu do trái luật, hoặc chưa có quy định của văn bản pháp quy thì các Bộ, ngành cần báo cáo rõ với Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đề xuất phương hướng, biện pháp xử lý .

2- Tổ công tác đầu tư nước ngoài tiếp tục triển khai các công việc theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 14-1-2002, sớm hoàn tất việc xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số Đề án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình như Đề án rà soát, phân loại các dự án FDI, Đề án rà soát các văn bản pháp quy, Danh mục dự án kêu gọi đầu tư, chương trình và phương thức vận động đầu tư...; quan trọng nhất là đề xuất cơ chế chính sách mới để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư và Tạo điều kiện tranh thủ đầu tư trong điều kiện mới, khi đang có cơ hội.

86