Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 508/NHNN-CSTT về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với người nghèo do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 508/NHNN-CSTT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước   Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 29/05/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/5/2001, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông báo số 508/NHNN-CSTT về việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với người nghèo. Cụ thể,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo như sau:

1. Lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo đối với khu vực III miền núi là 5,4%/năm (0,45%/tháng) và đối với các khu vực khác là 6,0%/năm (0,5%/tháng).

2. Quy định về lãi suất nợ quá hạn tiếp tục thực hiện Quyết định số 323/1999/QĐ-NHNN1 ngày 14/9/1999 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo.

3. Các mức lãi suất trên đây được tính cho các khoản vay giải ngân kể từ 01/06/2001. Số dư nợ đã cho vay và các hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng chưa giải ngân hết hoặc chưa giải ngân, được tiếp tục thực hiện theo mức lãi suất ghi trong hợp đồng tín dụng. Việc điều chỉnh lãi suất cho vay đối với các hợp đồng tín dụng này theo mức lãi suất mới do Ngân hàng phục vụ người nghèo xem xét, quyết định.

4. Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm Pháp luật thì quy định về mức lãi suất cho vay của Ngân hàng phục vụ người nghèo tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 323/1999/QĐ-NHNN1 ngày 14/9/1999 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước và lãi suất cho vay người nghèo ở khu vực III miền núi theo Văn bản số 1135/VPCP-KTTH ngày 28/3/2000 của Chính phủ hết hiệu lực thi hành.

80