Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 5154/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban lãnh đạo bộ ngày 27 tháng 11 năm 2007 do Bộ Tư pháp ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5154/TB-BTP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Nguyễn Duy Lãm
Ngày ban hành: 30/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/11/2007, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo số 5154/TB-BTP về việc kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp giao ban lãnh đạo bộ ngày 27 tháng 11 năm 2007. Cụ thể,

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau:

1. Đồng ý đề xuất của Văn phòng Bộ về kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2008 tại Hà Nội vào tuần đầu của tháng 01 năm 2008 với nội dung gồm: tổng kết công tác tư pháp năm 2007, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2008; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2007, phát động phong trào thi đua năm 2008; thảo luận một số chuyên đề công tác như: thi hành án dân sự, công chứng, chứng thực v.v...

2. Phân công đồng chí Đinh Trung Tụng chỉ đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, giai đoạn 2003 – 2007, dự kiến tiến hành trong quý I/2008. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, giai đoạn 2008 - 2012, trình Thủ tướng Chính phủ trong nửa đầu tháng 12/2007 để kịp thời triển khai trong Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, giai đoạn 2003 - 2007 (khi Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, giai đoạn 2008 - 2012 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

84