Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 523/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc về đấu thầu các gói thầu số 01 và 02 các dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 523/TB-BGTVT   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành: 19/11/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/11/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông báo số 523/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc về đấu thầu các gói thầu số 01 và 02 các dự án phát triển Cảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải. Cụ thể,

Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA 85 về quá trình tổ chức đầu thầu hai gói thầu xây lắp của dự án và ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức đã kết luận như sau:

1. Hai gói thầu số 01 và số 02 của Dự án phát triển cảng Quốc tế Cái Mép – Thị Vải (sử dụng nguồn vốn vay ODA của JBIC) đã được Ban QLDA 85 tổ chức đấu thầu theo các quy định hướng dẫn của nhà tài trợ và quy định của nhà nước về quản lý đấu thầu. Ban QLDA 85 đã có tờ trình báo cáo Bộ GTVT kết quả đánh giá các hồ sơ dự thầu của hai gói thầu.

2. Do tất cả các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu 02 gói thầu nêu trên đều có giá bỏ thầu vượt quá xa giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và JBIC chấp thuận (gói số 01 vượt từ 167% đến 193 %; gói số 02 vượt từ 178% đến 208 %); Căn cứ các quy định của Hiệp định và hướng dẫn của nhà tài trợ (mục 5.10 hướng dẫn của JBIC), đã có đủ cơ sở để xem xét loại bỏ tất cả các HSDT của các nhà thầu và tổ chức đấu thầu lại.

93