Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 55/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về đường sắt đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 55/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 05/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 5/3/2008, Văn phòng Chính phủ ban hànhh Thông báo số 55/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về đường sắt đô thị. Cụ thể,

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:

1. Về quy hoạch đường sắt đô thị: Quy hoạch đường sắt đô thị nói riêng, quy hoạch giao thông vận tải nói chung cần có tầm nhìn xa và phải gắn kết với định hướng quy hoạch vùng.

- Bộ Xây dựng sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch vùng Thủ đô gắn với định hướng nghiên cứu quy hoạch Thủ đô Hà Nội mở rộng.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải hai thành phố, khẳng định lại về quy hoạch đường sắt đô thị của Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, lấy ý kiến thẩm định của Bộ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 3 năm 2008.

2. Về việc triển khai các dự án đường sắt đô thị:

- Trên cơ sở quy hoạch đường sắt đô thị được duyệt, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh rà soát lại các dự án đường sắt đô thị để triển khai theo hướng:

+ Đối với các dự án đã được phê duyệt, cho phép chỉ định thầu tư vấn thiết kế kỹ thuật.

+ Đối với các dự án đã hoàn thành việc thành lập dự án đầu tư, phù hợp với quy hoạch, đã xác định được nguồn vốn thì khẩn trương phê duyệt dự án.

+ Đối với các dự án đang trong giai đoạn lập dự án cần đẩy nhanh tiến độ lập dự án.

+ Các dự án còn lại cho phép thực hiện ngay công tác chuẩn bị đầu tư. Cho phép chỉ định thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện việc lập dự án. Kinh phí lập dự án đầu tư lấy từ ngân sách nhà nước. Nếu phía nước ngoài chưa sẵn sàng tài trợ, Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng kế hoạch kinh phí lập dự án, thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Phấn đấu từ nay đến cuối năm 2008 phải hoàn thành công tác lập dự án của tất cả các dự án đường sắt đô thị tại hai thành phố.

- Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất về tiêu chuẩn, công nghệ và công tác quản lý đường sắt đô thị để đảm bảo tính đồng bộ; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành các dự án đường sắt đô thị theo quy hoạch được duyệt.

94