• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Vật tư nông nghiệp


 

Thông báo số 5628/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị giao ban trực tuyến về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ngày 03/11/2008 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 5628/TB-BNN-VP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5628/TB-BNN-VP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: ***
Ngày ban hành: 05/11/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 05/11/2008, BNN đã ban hành Thông báo số 5628/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Hội nghị giao ban trực tuyến về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ngày 03/11/2008.

Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận như sau:

- Bộ tiếp thu các ý kiến của địa phương về nghiên cứu đề xuất hoàn chỉnh cơ sở pháp lý, trong đó lưu ý tăng thẩm quyền của cấp cơ sở, tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; tăng cường phân công, phân cấp, xã hội hóa, sự phối hợp giữa các cấp các ngành trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, thống nhất hệ thống thanh tra chuyên ngành từ trung ương đến cơ sở; xây dựng các trung tâm, phòng thí nghiệm vùng và các ý kiến khác tại hội nghị;

- Sau Hội nghị này, yêu cầu các địa phương nghiêm túc, quyết liệt thực hiện Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg ngày 08/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách chống hàng giả, hàng kém chất lượng, Chỉ thị số 3246/CT-BNN-PC ngày 31/10/2008 của Bộ về tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y và thuốc bảo vệ thực vật; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp để người dân biết, kiểm tra, phát hiện vi phạm giúp cơ quan quản lý nhà nước;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND cấp tỉnh đẩy mạnh tổ chức thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, tăng cường phân cấp, đặc biệt là cấp huyện, xã; nâng cao sự phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn gồm Nông nghiệp, Công thương và Công an trong việc thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn;

- Về kinh phí: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lên kế hoạch báo cáo UBND tỉnh, trong quá trình triển khai có khó khăn thì báo cáo bằng văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Chính phủ;

Từ khóa: Thông báo 5628/TB-BNN-VP

86

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
82342