• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi

 

Thông báo số 57/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 21 tháng 2 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 57/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 57/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 06/03/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 6/3/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 57/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại phiên họp ngày 21 tháng 2 năm 2008. Cụ thể,

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia có ý kiến kết luận như sau:

1. Về cơ bản, đồng ý với nội dung dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2007, phương hướng nhiệm vụ năm 2008 của Ủy ban Quốc gia. Trong năm 2007, các hoạt động nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên cả nước đã thực hiện khá tốt, có bước khởi sắc. Ủy ban Quốc gia và Hội người cao tuổi Việt Nam đã cơ bản thực hiện được nhiệm vụ đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách người cao tuổi ở các địa phương đã giúp Ủy ban nắm được tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ.

2. Về kế hoạch công tác năm 2008 của Ủy ban, cần tập trung thêm vào các nhiệm vụ sau đây;

- Các hoạt động về người cao tuổi phải bám sát nội dung hoạt động trong Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2005-2010. Các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình phải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện chế độ đối với người cao tuổi quy định tại Nghị định 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội; đôn đốc và tổng hợp báo cáo của các địa phương về công tác người cao tuổi, trong đó chú trọng đến việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.

Từ khóa: Thông báo 57/TB-VPCP

189

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
63653