Tên thành viên

Mật khẩu


Thông báo số 58/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ bàn thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh kế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 58/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 23/02/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/03/2009   Số công báo: Từ số 137 đến số 138
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


57