Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 58/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ bàn thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh kế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 23/02/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/03/2009   Số công báo: Từ số 137 đến số 138
      Tình trạng: Đã biết


Ngày 23/2/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 58/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp thường trực Chính phủ bàn thúc đẩy thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP. Cụ thể,

Sau khi nghe báo cáo của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, ý kiến của các Phó Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội mới ban hành trong thời gian ngắn nhưng các Bộ, ngành đã khẩn trương triển khai thực hiện. Các giải pháp kích cầu, trước hết là các chính sách tài chính, tiền tệ đã bắt đầu tác động theo hướng tích cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các Bộ, ngành phải chủ động thực hiện các giải pháp, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc để triển khai đồng bộ, quyết liệt và cụ thể hơn nhằm thực hiện cho được mục tiêu đã đề ra.

2. Về chính sách thuế

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, giải quyết cụ thể các vướng mắc của doanh nghiệp theo hướng hỗ trợ tối đa cho sản xuất trong nước và thúc đẩy kinh doanh, xuất khẩu, nhất là loại bỏ các thủ tục không cần thiết về giám quản, thông quan hàng hóa tại cửa khẩu; phối hợp với Bộ Công Thương, các địa phương liên quan lập Tổ công tác liên ngành để giám sát việc triển khai thực hiện các quy định về thuế ở các địa bàn trọng điểm, phát hiện và xử lý kịp thời những quy định không còn phù hợp, những vấn đề cần bổ sung điều chỉnh kể cả những hành vi làm cản trở việc triển khai thực hiện các giải pháp kích cầu cũng như việc thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ, quy định của pháp luật hiện hành; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

79